ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการคัดกรองยาเสพติดในเยาวชนในสถานศึกษา

9 มิ.ย. 66 นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้รับเกียรติเป็นประธานใน “โครงการคัดกรองยาเสพติดในเยาวชนในสถานศึกษา” ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ณ.โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา เพื่อรณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด ในสถานศึกษา