ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์ ประเพณีแข่งเรือยาว

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09:30 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ ประเพณีแข่งเรือยาว จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยมีนาย จักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน