ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมศิลธรรมในฤดูเข้าพรรษา

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมศิลธรรมในฤดูเข้าพรรษา โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศิล5 โดยพระครูวิเวกอรัญญคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเซกา วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ. วัดบ้านห้วยเรือ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ