ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งฯ

โครงการอบรมให้ความรู้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ในโครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.