บรรยากาศงาน “ฮักเซกา” ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศงาน “ฮักเซกา” ครั้งที่ 1 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดย นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยมีร้านค้าสินค้าพื้นบ้านของหมู่บ้านต่างๆ มาออกร้านขายในงาน และมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ซึ่งถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี

Read More

โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดยท่านนายก ปราณี ศรีโสดา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภาฯ และจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง เส้นทางเซกา – นาทม และเส้นทางสะพานร้านสะพานไม้ – สะพานข้ามน้ำฮี้ ใน “โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี พ.ศ.2566” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งลงบนไหล่ทางและท้องถนน

Read More