โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดยท่านนายก ปราณี ศรีโสดา ร่วมกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. สมาชิกสภาฯ และจิตอาสา ร่วมกันเก็บขยะบริเวณไหล่ทาง เส้นทางเซกา – นาทม และเส้นทางสะพานร้านสะพานไม้ – สะพานข้ามน้ำฮี้ ใน “โครงการคัดแยกขยะมูลฝอยและคัดแยกขยะก่อนทิ้ง ประจำปี พ.ศ.2566” เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนทิ้งขยะให้ถูกที่ ไม่ทิ้งลงบนไหล่ทางและท้องถนน