บรรยากาศงาน “ฮักเซกา” ครั้งที่ 1

ภาพบรรยากาศงาน “ฮักเซกา” ครั้งที่ 1 ณ ลานเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดย นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยมีร้านค้าสินค้าพื้นบ้านของหมู่บ้านต่างๆ มาออกร้านขายในงาน และมีกิจกรรมการแสดงต่างๆ ซึ่งถือว่าการจัดงานในครั้งนี้ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดี