ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง ที่ได้รับการเยี่ยมโดยทีม คณะอนุกรรมการ LTC.