บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ 2566

บรรยากาศวันเด็กแห่งชาติ 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกคนนะคะ