ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *