ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคอม-ห้วยเรือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคอม,หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 916.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,580 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *