สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทของการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *