โครงการขยะเปียก 2566

วันที่ 8/2/66

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา ได้ออกประชาสัมพันธ์โครงการขยะเปียกในพื้นที่หมู่ที่ 19 และได้มอบถังขยะเปียกจำนวน 65 ใบให้กับผู้เข้าร่วมรับฟัง ได้รับความร่วมมือจากผู้นำและชุมชน เป็นอย่างดีค่ะ