ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 มีการเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More