การประชุมสภา อบต.เซกา

วันพุธ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. มีการประชุมสภา อบต.เซกา สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา