ขอความร่วมมืองด “เผา”

ปัจจุบัน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา ได้รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในพื้นที่การเกษตรหลายครั้ง สาเหตุมักจะมาจากการเผาหญ้า จึงขอความร่วมมือไปยังผู้ทำการเกษตรไม่ให้มีการเผาหญ้า หรือขยะ หรือสิ่งใดที่อาจเป็นสาเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ลุกลาม เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุก่อความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต

ด้วยความปรารถนาดีจาก งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.เซกา