พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และประกาศให้ข้าราชการ และประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.เซกา ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าณ หอประชุมอำเภอเซกา

Read More

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ส่งมอบ – รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นัดคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้ ตำบลเซกา อำเภอเซก จังหวัดบึงกาฬ จากกรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยฮี้ หมู่ที่2 บ้านห้วยคอม เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด ลงวันที่30 มีนาคม 2566 เวลา13:30น.

Read More

เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายนฤชา โฆษาวิไลซ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เวลา 09:00 น.

Read More

พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา วัดโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา โดยมี นายจักพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.เซกา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผักขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More