Month: March 2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กำนันผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมงานพิธียกช่อฟ้าพระอุโบสถ ณ.วัดโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านโนนสูง ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ โดยมี นายจักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีเปิดงานในครั้งนี้

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นัดคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้ ตำบลเซกา อำเภอเซก จังหวัดบึงกาฬ จากกรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยฮี้ หมู่ที่2 บ้านห้วยคอม เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด ลงวันที่30 มีนาคม

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชฯ

เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อำเภอเซกาจึงกำหนดจัดพิธี “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา นำคณะผู้บริหารและข้าราชการ พร้อมด้วยสมาชิกสภา อบต.เซกา เข้าร่วมพิธีดังกล่าว

Read More