พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา

เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิตติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา วัดโพนสว่าง หมู่ 3 บ้านโนนสูง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา โดยมี นายจักพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง อบต.เซกา ผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันสวดเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา