เสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุม โครงการเสริมสร้างการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดบึงกาฬ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 28 มีนาคม 2566 โดย มีผู้ว่าราชการจังหวัด นายนฤชา โฆษาวิไลซ์ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสิริธรวัลลี ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ เวลา 09:00 น.

Read More