พิธีถวายราชสักการะ “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า”

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้วันที่ 31 มีนาคม ของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติ เพื่อประกอบงานรัฐพิธี เนื่องในพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และขานนามวันนี้ว่า “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” และประกาศให้ข้าราชการ และประชาชนประกอบพิธีถวายราชสักการะ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ และสมาชิกสภา อบต.เซกา ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระเกียรติคุณ และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าณ หอประชุมอำเภอเซกา

Read More

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น 2566 – 2570

การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เพื่อพิจารณาการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี พ.ศ. 2566 – 2570 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ส่งมอบ – รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาพร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นัดคณะกรรมการส่งมอบ-รับมอบ โครงการฝายห้วยฮี้ ตำบลเซกา อำเภอเซก จังหวัดบึงกาฬ จากกรมชลประทาน โดยโครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่5 จ.อุดรธานี ได้ดำเนินการก่อสร้างฝายห้วยฮี้ หมู่ที่2 บ้านห้วยคอม เพื่อทดแทนฝายเดิมที่ชำรุด ลงวันที่30 มีนาคม 2566 เวลา13:30น.

Read More