ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง