Day: 24/05/2023

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมออกกำลังกาย

วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ร่วมกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อส่งเสริมสุขภาพและสนับสนุนการดูแลสุขภาพในรูปแบบการออกกำลังกาย เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ และเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรต่อองค์กร ลดความเครียดและเพิ่มพลังในการทำงาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

พ่นควันกำจัดยุงลาย

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เห็นความสำคัญในการป้องกันไม่ให้เด็กเล็กเป็นโรคไข้เลือดออก กองสวัสดิการสังคมจึงทำการส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อพ่นควันกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด อบต.เซกา

Read More