ข่าวการประชุม

27 กันยายน 2566

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยวิสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา