ข่าวการประชุม

3 สิงหาคม 2566

การเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปีพ.ศ. 2566 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เวลา 09.30 น.