ข่าวการประชุม

31 พฤษภาคม 2566

การประชุมประจำเดือนของผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น และหัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา