ข่าวการประชุม

5 กันยายน 2566

การประชุมผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานตำบล และพนักงานประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำเดือนกันยายน 2566 เมื่อวันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา