ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. หมู่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 10 บ้านเซกาใต้ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 9 บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 7 บ้านศรีพนา ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง การประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังไปยังพื้นที่การเกษตร หมู่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกิน 50 คนแบบตอกเสาเข็ม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านห้วยผักขะ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More