แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3) ในเขตตำบลเซกา ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

Read More

ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

Read More

ประกาศประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประชาสัมพันธ์การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 และภาษีป้าย พ.ศ. 2563 ในเขตพื้นที่รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านห้วยคอม-ห้วยเรือ หมู่ที่ 2 บ้านห้วยคอม,หมู่ที่ 9 บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 916.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,580 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประเภทของการจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทของการจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประเภทการจัดซื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Read More