ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เข้าตรวจสอบท้อเท็จจริง กรณีร้องเรียนมีการปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

กองช่างร่วมกับกองสาธารณสุขฯ พร้อมด้วย สสจ. สสอ. และตัวแทนจาก ร.พ.เซกา เข้าตรวจสอบท้อเท็จจริง กรณีร้องเรียน เซกาคลินิกเวชกรรมไตเทียม ทั้ง 2 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 18 ได้มีการปล่อยน้ำเสียไหลลงสู่พื้นที่ข้างเคียง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอนุรักษ์ ประเพณีแข่งเรือยาว

วันที่ 7 ตุลาคม 2566 เวลา 09:30 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการลูกจ้าง ร่วมงานโครงการอนุรักษ์ ประเพณีแข่งเรือยาว จัดโดย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทุ่ม โดยมีนาย จักรพงศ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “วันพระราชทานธงชาติไทย”

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายประเสริฐ บุตรโส ปลัด อบต.เซกา รองปลัด อบต.เซกา

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันนี้ 11 กันยายน 2566 รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกาวันแรก (กรณีแทนตำแหน่งว่าง เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ) โดยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ ได้เข้าเยี่ยมและร่วมสังเกตการณ์

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

การฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น

นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เป็นประธานในโครงการฝึกอบรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไปและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในระดับท้องถิ่น โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ นายธวัชชัย เพียรปัญญาฤทธิ์ อัยการจังหวัดประจำสำนักงานอัยการสูงสุด นายธีรภัทร คูศรีสกุล นิติกรปฏิบัติการ และนายมนตรี เกรียงยงค์ รองอัยการจังหวัด โดยมีประชาชนให้ความสนในเข้าร่วมรับฟังการอบรมอย่างดี

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการอบรมศิลธรรมในฤดูเข้าพรรษา

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมศิลธรรมในฤดูเข้าพรรษา โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา หมู่บ้านศิล5 โดยพระครูวิเวกอรัญญคุณ รองเจ้าคณะอำเภอเซกา วันที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ. วัดบ้านห้วยเรือ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จ.บึงกาฬ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูแลการตัดแต่งกิ่งบริเวณริมทางสาธารณะ

วันที่18 สิงหาคม 2566 เวลา 10:00น นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองช่าง ในการดูแลการตัดแต่งกิ่งบริเวณริมทางสาธารณะที่ปิดบังแสงไฟส่องสว่าง และเข้าดูแลความเรียบร้อย พบปะกับประชาชนที่มาเสียภาษีกับเจ้าหน้าที่จากกองคลัง ในการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ในพื้นที่หมู่17และหมู่23 เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาเอง

Read More