ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

เมื่อ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big cleaning day

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีสงกรานต์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อขอพรและเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการให้ความสำคัญกับประเพณีที่สืบสานต่อกันมา ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่ขบวนร่วมกับหน่วยงานอื่นในเขตอำเภอเซกาเพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในสังคมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนร่วมกัน

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 18

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.เซกา โดย นายประเสริฐ บุตรโส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา ร่วมกับคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ช่วยกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะข้างทางถนนเส้นหน้า อบต.เซกา

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2567 โดยได้รับเกียรติจาก นายจักพงษ์ พันธุ์เพ็ง นายอำเภอเซกา เดินทางมาเป็นประธานในพิธี ในวันดังกล่าวมีกิจกรรมมากมายให้เด็กๆได้ร่วมสนุก และเด็กนักเรียนประจำศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.เซกา ได้เตรียมการแสดงมาแสดงบนเวทีอย่างสนุกสนาน

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยเรือ

เวลา 8:30น วันพฤหัสบดี ที่ 11 มกราคม 2567 นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนเซกาพร้อมด้วยนายปัญญา ศรีพิทักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เป็นประธานในพิธี เปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ณ.โรงเรียนบ้านห้วยเรือ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ออกสำรวจภาษีป้าย

วันพฤหัสดี ที่ 4 มกราคม 2567 ทีมงานห้องคลัง งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่ หมู่ที่ 15,2,9,17,23,20 ออกสำรวจภาษีป้าย เพื่อเป็นฐานภาษี เก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ของโรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา

Read More