ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) เมื่อเวลา 13.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย)

นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) และการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดบึงกาฬ ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมสิรินธรวัลลี ชั้น

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

วันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

นายปัญญา ศรีพิทักษ์ รองนายก อบต.เซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภาฯ หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบรมราชสมภพฯ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ในวันอังคาร ที่ 5 ธันวาคม 2566 ณ หอประชุมอำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More
ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซวกา นำโดย กองการศึกษา เข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566

Read More