ข่าวการประชุม อบต.เซกา

ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ และรับฟังชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More
ข่าวการประชุม อบต.เซกา

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร

วันที่15 ธันวาคม 2566 เวลา10:30 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ.ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีพนา

Read More
ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่12/2566

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่12/2566 ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการกอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันจันทร์ที่4 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา

Read More
ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

Read More