ข่าวประกาศ

ข่าวประกาศ

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)

ประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2566

Read More
ข่าวประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

Read More
ข่าวประกาศ

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read More
ข่าวประกาศ

เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เรื่อง ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เขตเลือกตั้งที่ 16 หมู่ที่ 17 บ้านทรัพย์วังทอง ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

Read More
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Read More
ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาฯ เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ก) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

Read More