ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน พ.ศ.2566

ประกาศ อบต.เซกา เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์ธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ. 2566

Read More

ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คุณสมบัติ โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ ติดต่อขอลงทะเบียนได้ตั้งแต่… เดือน กันยายน พ.ศ. 2565 – สิงหาคม พ.ศ. 2566 (ในวันและเวลาราชการ) ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โทร. 042-489319 ต่อ 06

Read More

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพ

ขอเชิญชวนผู้สูงอายุที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา ลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายใหม่และที่ย้ยายภูมิลำเนาเข้ามาใหม่) คุณสมบัติ – เป็นผู้เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2507 โดยเตรียมหลักฐาน ดังนี้ รับลงทะเบียน ตั้งแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 ติดต่อยื่นลงทะเบียนได้ ณ กองสวัสดิการสังคม องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (ในวันและเวลาราชการ) โทร. 042-489319 ต่อ 06

Read More