ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

การรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 18

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง อบต.เซกา โดย นายประเสริฐ บุตรโส ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เปิดรับสมัครเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา (กรณีแทนตำแหน่งว่าง) เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ โดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดบึงกาฬ เข้าตรวจเยี่ยมและสังเกตการณ์การรับสมัคร