ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา นำคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง จัดกิจกรรม Big cleaning day บริเวณอาคารและโดยรอบสถานที่ทำการ อบต.เซกา เพื่อให้มีทัศนียภาพที่สวยงานและเป็นระเบียบเรียบร้อย เนื่องในโอกาสพิธีมงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเป็นการบูรณาการความร่วมมือกับส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมกันทั่วประเทศ