ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม “Big Cleaning”

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อบต.เซกา นำโดย นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา ร่วมกับคณะผู้บริหาร รองปลัดฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ช่วยกันทำกิจกรรมทำความสะอาดเก็บขยะข้างทางถนนเส้นหน้า อบต.เซกา