ข่าวกิจกรรม อบต.เซกาข่าวประชาสัมพันธ์

ประเพณีสงกรานต์ 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวเนื่องในประเพณีสงกรานต์ เพื่อขอพรและเพื่อเป็นการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการให้ความสำคัญกับประเพณีที่สืบสานต่อกันมา ให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทั้งนี้ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมแห่ขบวนร่วมกับหน่วยงานอื่นในเขตอำเภอเซกาเพื่อเป็นการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในสังคมรักษาวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนร่วมกัน