ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเซวกา นำโดย กองการศึกษา เข้าร่วมจัดเตรียมสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2566