ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

ออกสำรวจภาษีป้าย

วันพฤหัสดี ที่ 4 มกราคม 2567 ทีมงานห้องคลัง งานจัดเก็บรายได้ออกพื้นที่ หมู่ที่ 15,2,9,17,23,20 ออกสำรวจภาษีป้าย เพื่อเป็นฐานภาษี เก็บในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567