ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

วันนี้ (26 ธันวาคม 2566) เมื่อเวลา 13.00 น. นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเซกา