ข่าวกิจกรรม อบต.เซกา

กิจกรรมกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 โรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปี 2566 ของโรงเรียนบ้านนนางัวสายปัญญา