ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯและข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่ายฯ และข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเซกา เข้าร่วมประชุมเพื่อหารือข้อราชการที่สำคัญ และรับฟังชี้แจงแนวทางเกี่ยวกับการดำเนินการการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เขตเลือกตั้งที่ 18 หมู่ที่ 19 บ้านสายปัญญาเหนือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ (กรณีแทนตำแหน่งที่ว่าง)