ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมมอบนโยบาย “งดให้ งดรับ” (No Gift Policy) 2567