ข่าวการประชุม อบต.เซกา

ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร

วันที่15 ธันวาคม 2566 เวลา10:30 น. นางปราณี ศรีโสดา นายกองค์การบริหารส่วนตําบลเซกา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ณ.ศาลาประชาคม หมู่ 7 บ้านศรีพนา