ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่12/2566

การประชุมประจำเดือนธันวาคม พ.ศ.2566 ครั้งที่12/2566 ผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น ปลัด อบต. รองปลัด อบต. หัวหน้าส่วนราชการและผู้อำนวยการกอง องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ วันจันทร์ที่4 ธันวาคม 2566 เวลา 09:00น. ณ.ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ