ข่าวการประชุม อบต.เซกา

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566

การประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 ของผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ /หัวหน้าฝ่าย เพื่อหารือข้อราชการต่างๆ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา