ข่าวประชาสัมพันธ์

กำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำกุดตากล้าและกุดสามขา

องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา โดยกองช่าง นำเรือกำจัดวัชพืช เข้าทำการกำจัดจอกแหนและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ กุดตากล้าและกุดสามขา เพื่อทำให้แหล่งน้ำที่นำมาผลิตน้ำประปาในการใช้อุปโภค บริโภคของประชาชนในพื้นที่ อำเภอเซกา มีน้ำประปาที่สะอาด ใส ไม่มีกลื่น บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน