ข่าวประชาสัมพันธ์

พิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์”

นางปราณี ศรีโสดา นายก อบต.เซกา เข้าร่วมในพิธีเปิด “มินิธัญญารักษ์” เพื่อตอบสนองการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยยาเสพติดและลดความเสีย่งอันตรายจากยาเสพติด โดยมี นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเซกา