กระดานแสดงความคิดเห็น อบต.เซกา | SEKASAO WEBBOARD

ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระดานแสดงความคิดเห็น องค์การบริหารส่วนตำบลเซกา

You are not logged in.

#1 2021-04-23 00:11:11

Abtklces
Member
Registered: 2021-04-13
Posts: 3,461

В оковах сна, как пленник, ты лежишь,

- Твои глаза громят базар созвездий вечных и планет, 
- Дизайн человека Так льешь потоки славословий на мир невежества и зла —
- Но скорбь осталась в нашем сердце, горька и тяжела. 
- Лицо твое и праздники украсит, как луна. 

https://pdk-stage.ru/forum/messages/for … sage456599
https://shuzitan.com/index.php?topic=149116.new#new
http://icidphp.icidonline.org/Forum/ind … msg2003665


.

Offline

Board footer

Powered by FluxBB